Spætmejser, træløbere og tornskader

Spaetmejse_A

Spætmejse* – Alindelig yngletrækfugl/ynglestandfugl. Tidligere sjælden gæst i mosen med få årlige observationer. Siden 2007 ynglende – de første år i smørmosen ved pensionisthaverne – i 2009 ved have for enden af Frøstjernevej. 2012 i kasse nr. 100, i 2013 kasse nr. 98. 2-5 ynglepar.

Observationer af Spætmejse i Dofbasen.

Læs mere om Spætmejse på DOF og hør dens stemme.

 

Træløber* – uregelmæssig yngletrækfugl – trækgæst – vintergæst. Kan have ynglet visse år. De mere utilgængelige steder i mosen er ikke tjekket for reder. Der er opsat 3 træløberkasser i Smørmosen, men de har ikke været anvendt af træløbere.

Observationer af Træløber i Dofbasen.

Læs mere om Træløber på DOF og hør dens stemme.

Korttaaet-traeloeber_A

Korttået Træløber – sjælden strejfgæst i mosen. Set første gang i 2000. I januar-februar 2010 opholdt et par sig i Smørmosen.

Observationer af Korttået træløber i Dofbasen.

Læs mere om Korttået træløber på DOF og hør dens stemme.

 

Rødrygget Tornskade – Fåtallig trækgæst. Ses ikke årligt i mosen.

 

 

 

Stor tornskade – meget sjælden trækgæst med 1 observation fra 2006.

 

 

Kilder til ældre observationer:
Bjarne Jensen (BJ):’Ugler i mosen – En naturbeskrivelse af Smør- og Fedtmosen’ Martins forlag 1978.
Carsten Rahbek (CR):’Smør- og Fedtmosen – en undersøgelse af fuglepopulationen’ speciale 1984.

Observationer af Rødrygget tornskade i Dofbasen.

Læs mere om Rødrygget tornskade på DOF og hør dens stemme.